Dynamics 365 för kommuner

CRM för kommuner kan kännas långsökt eftersom de flesta associerar CRM med säljstöd – och kommuner har ju inte några säljare anställda, såvitt jag vet i alla fall.

Men – Dynamics 365 är mer än sälj, och kom ihåg att man kan köpa och provisionera bara de appar man behöver, och det för bara några kronor per anställd och app. När jag säger ‘appar’ så syftar jag på modulerna eller applikationerna i Dynamics 365, och inte på mobilappar.

Dynamics 365 släpptes i november 2016, men det finns redan pågående projekt hos kommuner i Sverige som kan stå som förebild för andra kommuner.

 

Ärendehantering

Dynamics 365 har stöd för ärendehantering, eller Case Management som det heter på engelska. Passar alla situationer där någon ringer, mailar eller på något annat sätt begär hjälp, support, anmäler eller begär något från kommunen. Det finns stöd för alla kanaler, självbetjäning, kunskapsdatabas och egen intelligens för att t ex göra prediktiva analyser. Stödet i Flow och PowerApps gör det möjligt att enkelt bygga processtöd och ge tillgång till funktionalitet på mobiler. Perfekt om man till exempel vill bygga en app för felanmälan som automatiskt genererar ett ärende hos relevant aktör i kommunen – till exempel parkförvaltningen för en trasig parkbänk, eller trafikförvaltningens underleverantör om trasiga gatlyktor. Fältserviceappen i D365 stöder sedan den processen. Här finns det potential för installation av sensorer som felanmäler felaktigheter automatiskt via Azure och Dynamics 365 i framtiden. rexa4y

E-tjänster

De flesta kommunerna i Sverige har kommit en bit med e-tjänster, men det finns mycket kvar att göra – alla de pdf-dokument som finns borde utvecklas mot formulärhantering som integreras mot relevanta system. Det finns också en stor potential i Dynamics 365 att definiera processer och integrera mot olika aktörer i processer. Återigen öppnar Flow och AppSource stora möjligheter att göra det arbetet enklare. Och inte minst kan man anpassa Dynamics 365 i sig självt och bygga processer som täcker hela processer som även innefattar ekonomisystemdelen och  till exempel fakturering.

Nämndprocess

Om kommunen redan har Office 365 tillgängligt för både politiker och tjänstemän så är Dynamics 365 perfekt för att skapa en platttform för hantering av processer och dokumenthantering.

Onboarding

När personal börjar och slutar så händer det mycket – det är en mängd data som samlas in på olika sätt till olika system, datorer och nyckelkort som beställs och lämnas ut eller återlämnas och alla andra åtgärder. På detta område finns det projekt på kommuner för att via Dynamics 365 bygga processer som koordinerar och meddelar sig med alla inblandade aktörer för att göra on-boardingen effektiv och så automatiserad som möjligt.

Fältservice

Dynamics 365’s Field Service – Fältserviceapp är en utmärkt plattform för alla som i tjänsten åker ut för att ge service av något slag till kommuninnevånare eller anläggningar. Det kan vara fastighetsskötare, vårdpersonal, inspektörer, parkpersonal, hemtjänst, tillståndsgivare och många andra roller. Den stora förtjänsten är att alla får tillgång till de uppgifter de beöver mobilt, och att det finns andra appar i D365 som också stöder processerna – Kundtjänstdelen om det handlar om felanmälan, e-tjänster och ekonomidelarna om ens arbete ska faktureras m m.

AppSource finns ett exempel på en Citizens Serviceapp

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s