Dynamics 365 – konsolidera olika system till en, och bara en, plattform

Ett viktigt argument för att investera i Dynamics 365 är att Microsoft med Dynamics 365 tagit bort barriären mellan ekonimsystem, verksamhetssystem, CRM och marknadsföringsverktyg. Det finns få andra plattformar där alla delar ingår och är färdigintegrerade från start. Lägg dessutom till Office365 med all sin funktionalitet och Dynamics 365 saknar medtävlare.

De flesta företag, organisationer och myndigheter har flera olika system för att hantera ovannämnda funktionalitet, och de medför manuella handgrepp, en flora av licenser som kostar pengar  (eller så har man osupporterade gratislösningar) eller ett behov av att skapa och underhålla integrationer mellan systemen.

Microsofts styrka finns ‘under huven’ i lösningarna – ‘Common Data Model’ öppnar upp för att skapa arbetsflöden med Flow eller direkt i CRM/Operations och Financials och dessutom till Outlook och de andra tjänsterna i Office365.

 

cdm

 

En annan faktor som spelar roll är om de befintliga systemen underhålls, har en rimlig support och ett fräscht och lättanvänt användargränssnitt. Många produkter och tjänsters support och underhåll brukar gå ur tiden efter några år, och det är ett bra skäl att konsolidera till en tjänst som kommer att vidareutvecklas efterhand i molnet och vara ‘evergreen’ – utan att man behöver installera och köra utrullningsprojekt.

Men viktigast av allt: räkna på TCO – Total Cost Of Ownership. Det kan vara så att ni betalar mycket för att få lite, och att Dynamics 365 går att räkna hem på bara veckor och månader – för det finns också väldigt stora effektivitetsvinster att göra i verksamheten med en lösning där allt är integrerat. En gratislösning kan kosta mer tid att använda, sakna funktioner som istället utförs manuellt och när saker går fel kostar det tid – och tid är pengar.

Räkna gärna på både Office 365 och Dynamics 365 och jämför med det ni har av system för:

 • Säljstöd
 • Kundtjänst/support/helpdesk
 • Verktyg för projektledning
 • System för marknadsföring
 • Ekonomisystem
 • Business Intelligenceplattform
 • Ordbehandling/kalkyl/presentationsprogram
 • Fältservice
 • Telefoni
 • Dokumenthantering
 • Verksamhetssystem
 • Mejlsystem med integration till övriga system
 • Mobilitet

… och mycket mer. Två molnlösningar från Microsoft utan behov av egen hårdvara och backuper mot en flora av system som ofta inte är integrerade med varandra – eller som är integrerade med hjälp av konsulter, pengar och hårt arbete.  Och de olika packeteringarna för Office 365 och Dynamics 365 innebär att du kan välja att bara betala för precis det du behöver av funktionalitet för varje enskild medarbetare.

 

Ett exempel från 2015, Ragn-Sells: http://partnerzoner.idg.se/azure/molnet/darfor-lagger-storforetaget-allt-i-molnet/

Advertisements

Dynamics 365 licensiering

I skrivandes stund, i december 2016, ser licensieringen ut som följer för Enterprise Edition (gå till denna sida för uppdaterade och kompletta priser och prislistor):

d365_plan1 d365_plan2
d365_plan3d365_plan4

Priserna för Business Edition återfinns på sidorna som ovanstående länk går till.  Det finns rabatter att få om man går över från vissa konkurrenters lösningar och  befintliga lösningar, till exempel om man kör äldre versioner av CRM. Ens befintliga avtal med Microsoft kan påverka.

 

Det viktigaste med licenserna är att:

 • Det är lättare att förstå licensstrukturen
 • Det går att skala upp och ner snabbt, vilket kan ha betydelse om man har säsongsberoende verksamhet.
 • Man kan skala upp till hur stora lösningar som helst, utan att investera i hårdvara.
 • Man kan mixa och blanda licenser och få ned kostnaden betydligt. Om till exempel chefer i verksamheten kör fulllicensierat, team members kör lightversioner för att rapportera in data och vissa grupper bara kör en app – då kan licenskostnaden gå ner betydligt i förhållande till andra lösningar som kanske kräver att alla kör fulla licenser.

Licensieringen finns beskriven i sin helhet här för Enterprise och här för Business Edition.

 

 

Dynamics 365 Roadmap

d365_roadmapMicrosoft är mer transparenta än någonsin när det gäller vad som ligger i pipeline för att rullas ut. Du hittar en uppdaterad lista på pågående utrullningar till Dynamics 365 här.

I skrivandes stund, januari 2017, så är det flera delar av Dynamics 365 som återstår att driftsättas – Financials och Marketing är två av dem.

Transparensen är viktig av ett annat skäl: i en evergreen lösning som uppdateras inkrementellt efterhand så krävs det att man som organisation hanterar släppen fortläpande. Det underlättar – det blir aldrig allt på en gång –  snarare agilt och mer lätthanterligt. Och med Microsoft Dynamics 365’s roadmap så är det lätt att hålla sig uppdaterad.

 

Dynamics 365 – fem nyanser av appar

Affärsappar

Modulerna i Dynamics 365, Sales, Service, Project Service Automation, Operations och Kundtjänst – kallas appar. Orsaken är att de rent arkitekurellt hanteras som appar när de provisioneras och installeras i ens Dynamics 365-konto. De kan dessutom köpas separat och i vissa fall kan en användare klara sina uppgifter med bara en app.

d365_3

 

 

 

 

Powerapps

Skapar appar som kan visa data från en lång rad olika källor, inklusive Dynamics 365. Läs allt om Powerapps på https://powerapps.microsoft.com/sv-se/ . Powerapps är till för att användarna själva ska kunna skapa appar för bland annat affärsprocesser. Notera att det finns en Windowsapp som installerar Powerapps på din laptop.

pa

Det viktigaste med Powerapps är att de kan prata med en rad olika produkter och tjänster utanför Dynamics 365 och också Dynamics 365 Operations och Financials – något som innebär att man kan automatisera affärsprocesser end-to-end över alla lösningar och tjänster man använder.

 

Appsourceappar

Appsource.com listar och distribuerar affärsappar från tredje part. Detta är den nya ISV-modellen för Microsofts partners och andra. Dessa appar kan vara mycket avancerade och omfattande, t ex ett banksystem, eller nischade att lösa en enda uppgift – som DocuSigns app för att skriva under digitala dokument.  https://appsource.microsoft.com/sv-SE

 

appso

 

Mobilappar för iOS, Windows Phone och Android

Det finns appar för alla plattformar och för flera moduler. Jag skriver inte ut dem exakt, för det kan skilja över tid och i vilket land man befinner sig. Service och Operations är två jag själv installerat och testkört.

gp-d365-op

 

Microsoft Flow app

Flow är en app som får stå för sig själv. Den skapar och övervakar arbetsflöden och processer. Du kan skapa triggers och alerts som automatiskt gör saker åt dig när något händer. Läs mer här: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.flow

flow2

flo

Detta är ett av cirka 25 blogginlägg om Dynamics 365 som har eller kommer att publiceras på min blogg 2017.

 

Dynamics 365 och säkerhet i molnet

En vanlig reaktion när man tar upp molnbaserade lösningar som ett alternativ för företag, myndigheter och organisationer är att molnlösningar är osäkra. Jag vill påstå att det är precis tvärtom när det gäller Microsofts molnlösningar (och jag utelämnar namnet på den stora mailleverantör som fick 1 miljard konton hackade 2012 och aldrig offentliggjorde det samtidigt som de gav NSA tillgång till all mail att skanna efter eget godtycke) och mina skäl till det är att:

 • Microsoft uppfyller en lång rad säkerhetsstandards och har antagit policies som skyddar användarnas data, se nedanstående länk till Trust Center.
 • Microsoft har investerat många miljarder kronor för att ha en hög säkerhet i alla led och krypterar all trafik och lagring av data.  Microsoft har mycket stora resurser i världsklass som har kontroll över säkerheten dygnet runt och året runt 24/7/365 globalt. Många akttörer hr duktiga sysadmins, men mycket få kan jämföra sig i kapacitet när det kommer till skarpt läge och riktiga hot.
 • Det finns inga kända fall av stora läckor och lyckade penetrationsförsök i Microsofts cloudlösningar.
 • Microsoft har tagit strid mot myndigheter i USA när det gäller utlämning av mail från datacenters i Europa.
 • Microsoft anpassar sina lösningar till lagstiftningskrav och omvärldsförändringar fortlöpande.

d365_trustc
Det man som ansvarig för säkerheten på en myndighet, ett företag eller en organisation behöver ta ställning till är om ens data ställer specifika krav i förhållande till lagstiftningen. Det kan se väldigt olika ut beroende på om man till exempel är ett litet vårdföretag vars kunder är patienter som omfattas av specifik lagstiftning, eller om man är ett företag i säkerhetsbranschen med känsliga kunddata eller om man är en politisk organisation vars ‘kunder’ är politiskt aktiva. Man kanske behöver fråga sin IT-jurist eller gå till en advokat med kompetens på området för att  reda ut detaljerna och omständigheterna. Ibland kan lösas med en hybridlösning där vissa data lagras lokalt på det sätt man gjort förut. Viss data kan vara olämplig eller olaglig att lagra på utländska servrar. Det finns vägledande beslut om Office365 och offentlig sektor, men rättsläget kan skilja sig från lösning till lösning.

Det är svårt att hålla en blogg uppdaterad och heltäckande på detta område, och den rätta platsen att gå till och hålla sig uppdaterad på är Microsofts Trust Center där det finns en heltäckande beskrivning av Security, Privacy, Compliance, Transparency, Legal & Compliance, Community, News, Events och Resources. Det finns också en specifik startsida för säkerhet för Dynamics 365.

Mer generell information om Microsofts säkerhet, infrastruktur och datacenters finns här på Youtube.

En uppdatering om de senaste satsningarna hittar du här.